استخدام کارگر ساده، تراشکار و فرزکار، نقشه کش صنعتی، مهندس برق،مهندس مکانیک