استخدام کارگر ساده با بیمه و بیمه تکمیلی در دیلی مارکت در آذربایجان شرقی