استخدام اپراتور دستگاه در مهندسی فن آور صنعت فولاد کار الوند در البرز