استخدام بازاریاب با حقوق ثابت،بیمه و بیمه تکمیلی در زنجان