استخدام کارشناس فنی در شرکت پژواک ارتباطات آتیه روشن در البرز