استخدام گرافیست در یک مجموعه معتبر در آذربایجان شرقی