استخدام مسئول فنی، مربی مرکز شبه خانواده، مددکار، روانشناس و آشپز در گیلان