استخدام کارمند میدانی مارکتینگ در داده پرداز رایانه متین در یزد