استخدام کارگر ساده با بیمه در صنایع پلاستیک آبساران فارس