استخدام کارشناس فروش حضوری (فروش روغن موتور) با بیمه، حقوق تا 18 تومان