استخدام کارشناس مکانیک (ماشین سازی)، تکنسین ماشین سازی و مهندس تولید