استخدام بازاریاب با دریافتی تا 12 میلیون، بیمه، وعده غذایی در گیلان