استخدام بازاریاب و ویزیتور، سرپرست فروش مویرگی و موزع با بیمه و بیمه تکمیلی