استخدام مسئول دفتر با پاداش و بیمه در شرکت پترو تجارت برسام در گیلان