دعوت به همکاری جهت اعطای نمایندگی بیمه در بیمه باران در فارس