استخدام تراشکار با حقوق تا 9 میلیون، بیمه و پاداش در شهرک امیر کبیر