استخدام کارگر فنی با بیمه و سرویس در یک شرکت معتبر در فارس