استخدام کارشناس مانیتورینگ، انبار دار، اپراتور خط تولید و کارگر ساده