استخدام کارگر ساده با بیمه تکمیلی و سرویس در شرکت سینور پویا در تبریز