استخدام بازاریاب و ویزیتور با حقوق ثابت و درصد از قرارداد در البرز