استخدام بازاریاب با پورسانت، پاداش در فروشگاه اکسیر در اصفهان