استخدام کارگر ساده با بیمه تکمیلی در شرکت دانا بسپار در البرز