استخدام مسئول صنایع در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی