استخدام کارشناس شیمی با بیمه و پاداش در شرکت نیل پاد ابهر در زنجان