استخدام مکانیک ماشین آلات با بیمه تامین اجتماعی در شرکت امید بتون در فارس