استخدام مهندس برق و الکترونیک در شرکت فنی و مهندسی رایمون نوین سیستم