اعطای نمایندگی تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد