استخدام مدیر فروش در هلدینگ تولیدی و صنعتی تابش نور در اصفهان و کرمان