دعوت به همکاری جهت اعطای نمایندگی بیمه سامان در خراسان رضوی