استخدام کارگر بسته بندی با بیمه در یک کارخانه تولیدی آرایشی و بهداشتی/گیلان