استخدام مسئول دفتر مدیر عامل با بیمه در شرکت پترو پالایش نفت کسری