دعوت به همکاری جهت اعطای نمایندگی تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی در مرکزی