استخدام مدیر فروش در هلدینگ تولیدی و صنعتی تابش نور در کرمان