استخدام فروشنده لوستر و دکوراتیو، کارگر ساده با بیمه در صنایع لوستر آویژه