استخدام کارگر ساده با بیمه در لاستیک های هنری و صنعتی مل در کرج