استخدام ویزیتور در خراسان رضوی، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان