استخدام برق کار صنعتی و جوشکار با بیمه در مجتمع پلاستیک طبرستان در ساری