استخدام نیروی خدمات با بیمه، بیمه تکمیلی در تیپاکس اکسپرس پارس در هرمزگان