استخدام مدیر فروش، کارشناس فروش و مشاور حقوقی با بیمه، پاداش در البرز