استخدام کارشناس انباردار با بیمه در کیان شکلات کیمیا (پارمیدا) در سمنان