استخدام کارمند IT با بیمه در فروشگاه پردیس فن در کرج