استخدام مسئول تولید محتوا و کارشناس فروش در آکادمی سخن فر در البرز