استخدام کارشناس مالی و اجرایی با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش، پورسانت و وام