استخدام وکیل پایه یک (دورکار) در یک شرکت معتبر در البرز