استخدام مدیر فروش با حقوق ثابت بالا در یک شرکت معتبر در خوزستان