استخدام سرپرست کارگاه تراشکاری با بیمه در جهان فولاد الماس در فارس