استخدام کارشناس مهندسی در تعاونی چکاد صنعت فلاح در البرز