استخدام کارگر ساده در گروه کارخانجات تعاونی تولیدی سیرنگ در یزد