استخدام مهندس مکانیک، جوشکار صنعتی و کارمند اداری و مالی در آذربایجان شرقی