استخدام اپراتور لیزر با حقوق ثابت 7 میلیون تومان از زنجان